PhilFest’23 Bilkent Felsefe Şenliği

23 Eylül 2023, Cumartesi, 12:00

Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs

Ayrıntılı bilgi şenlik web sitesinde:

Bilkent Philfest Felsefe Şenliği

 
 

Share this Post