Sıkça Sorulan Sorular

Neden Bilkent Felsefe?
Bilkent felsefe bölümünün akademik kadrosu hakında bilgi verebilir misiniz?
Bilkent felsefe bölümünün felsefeye yaklaşımı nedir?
Müfredat hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dersler İngilizce mi işleniyor?
Dersler haricinde, Bilkent Felsefe’de nasıl bir entelektüel ortamla karşılaşacağım?
Felsefe öğrencileri Bilkent üniversitesinin ne gibi imkanlarından faydalanabiliyor?
Bilkent’te felsefe okuduktan sonra nasıl bir akademik kariyer bekleyebilirim?
Akademik kariyer düşünmüyorum. Bilkent’te felsefe okuduktan sonra seçeneklerim nelerdir?
Alacağımız burs hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yandal olanakları nelerdir?
Kampüste yaşam hakkında bilgi verebilir misiniz?
Felsefe çok soyut değil mi? Felsefe günlük hayatta ne işimize yarar?
Felsefe çok mu zor?


Neden Bilkent Felsefe?
Güçlü akademik kadro.
Dinamik entelektüel ortam.
Ağırlıklı analitik ekol.
Geniş tabanlı müfredat.
İngilizce eğitim.
Bilkent’in akademik ve sosyal olanakları.
Mezunlar için akademik ve akademi dışı kariyer seçenekleri.

Bilkent felsefe bölümünün akademik kadrosu hakında bilgi verebilir misiniz?
Bilkent felsefe lisans programında öğrenciler makaleleri ve kitapları ile güncel felsefeye önemli katkılarda bulunan nitelikli bir akademisyen kadrosu ile çalışma, onlardan dünya çapında felsefe yapmanın inceliklerini öğrenme fırsatına sahip. TÜBİTAK’ın verilerine göre, Bilkent felsefe bölümü, öğretim üyelerinin yaptığı yayınlar ve bu yayınların aldığı atıf sayıları bakımından Türkiye’deki felsefe bölümleri arasında birinci sırada: http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/felsefe.pdf

Bölüm öğretim üyelerimizin makale ve kitaplarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Makaleler
Kitaplar

Bilkent felsefe bölümünün felsefeye yaklaşımı nedir?
Bilkent felsefe bölümü akademik kadrosu çalışmalarını ağırlıklı olarak analitik felsefe ekolünde sürdürüyor. Analitik felsefe, nesnel ahlakın varlığına, adaletin doğasına, bilginin imkanına ve sınırlarına, bilincin fiziksel olanla ilişkisine ve şu anda bilimsel metodla açıklanmaya müsait gözükmeyen benzeri konulara dair insanlığın şimdiye kadar sormayı başarabildiği en temel sorulara mümkün olan en açık ve sistemli şekilde cevap arama uğraşı olarak görülebilir. Analitik felsefe edebiyattan çok bilime yakındır ve sistematik akıl yürütme, anlatımda ve argümantasyonda açıklık ve bilimsel bulgularla tutarlılık üzerinde temellenir. Örneğin, şu anda büyük atılımların eşiğinde olan yapay zeka ve robotik çalışmalarının bilincin doğasına ve bilişsel bilimin metodlarına yönelik felsefi sorunları ağırlıklı olarak analitik felsefe ekolü içerisinde ele alınmakta.

Ayrıca bkz.:
Felsefe çok soyut değil mi? Felsefe günlük hayatta ne işimize yarar?
Felsefe çok mu zor?

Müfredat hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilkent felsefe lisans programının müfredatı öğrencilere geniş tabanlı bir eğitim sağlamak üzere tasarlandı. Felsefenin temel alanlarına ve felsefe tarihine dair kapsamlı felsefe derslerinin ve lisans öğrencilerine de seçmeli olarak açık olan mastır düzeyindeki daha spesifik içerikli derslerin yanısıra, öğrencilerimiz felsefe dışında bir takım alanlarda da — fizik, biyoloji, bilgisayar, matematik, istatistik, yabancı dil, edebiyat, tarih, sanat — dersler alıyor. Bu yaklaşımın üç nedeni var:

Program öğrenciye temel bilimler, tarih ve sanat gibi alanlarda önemli anlayışlar kazandırdığı için, öğrencinin bu alanlardaki felsefi sorunları bilirkişi pozisyonundan sorgulaması mümkün oluyor.

Akademik araştırmada, fikirlerin birbirini beslemesi esastır. Bu anlamda, felsefe öğrencisi bir yandan felsefe dışındaki dersleri kullanarak felsefi anlayışını ve dünya görüşünü geliştirip, diğer yandan felsefe bilgisine dayanarak diğer alanlardaki konulara daha verimli bir şekilde yaklaşabiliyor. Bilhassa lisans üstü çalışmalar yapacak öğrenciler için bu büyük bir avantaj.

Felsefe lisans derecesinin alınması için geçen dört yıl boyunca alınacak bir takım dersler – ikinci yabancı dil, istatistik, bilgisayar, v.b. – işyerinde ve lisans üstü çalışmalarda gerekli özel ve teknik becerileri sağlıyor.

Yaz aylarında yapılacak 2 adet birer aylık staj da bu dersler arasında. Ayrıca, dördüncü sınıfta bir öğretim üyesinin gözetiminde hazırlanacak mezuniyet teziyle öğrencinin bağımsız araştırma yeteneğini giderek geliştirme düşüncesi son aşamasına ulaşıyor.

Bilkent felsefe bölümü lisans müfredatını şurada bulabilirsiniz:
https://stars.bilkent.edu.tr/webserv/curriculum/?dil=tur&options=&bolum_kod=PHIL&program_kod=PHIL_BA&track_kod=&mod=tntm

Dersler İngilizce mi işleniyor?
Bilkent felsefe bölümünün en büyük avantajlarından biri derslerin yüzde yüz İngilizce işlenmesi. Bölümümüz, yıllardır başarıyla öğrencilerine dünyanın en seçkin üniversitelerinde mastır ve doktora yapabilecek yetkinlikte akıcı bir İngilizce kazandırıyor.

Dersler haricinde, Bilkent Felsefe’de nasıl bir entelektüel ortamla karşılaşacağım?
Bilkent felsefe bölümü entelektüel atmosfer, yani felsefi tartışma ve paylaşım açısından oldukça dinamik ve aktif bir bölüm. Bölümümüz, ulusal ve uluslararası pek çok konferans, seminer ve sempozyum’a ev sahipliği yaparak, her yıl şimdiye kadar alanında tanınmış yerli ve yabancı sayısız felsefeciyi ağırlıyor. Böylece öğrenciler hem felsefe dünyasını ve en güncel kuramları takip etme, hem de kendi alanlarında çığır açmış felsefecileri yakından tanıma imkânı bulabiliyor. Ayrıca senede bir düzenlenen lisans öğrencileri felsefe konferansı da bölüm öğrencilerine diğer üniversitelerden lisans öğrencileriyle entelektüel paylaşımda bulunma olanağı sağlıyor.
Bölümümüzde gerçekleştirilen akademik etkinliklerin listesini şurada bulabilirsiniz: http://www.phil.bilkent.edu.tr/index.php/seminars-conferences/

Felsefe öğrencileri Bilkent üniversitesinin ne gibi imkanlarından faydalanabiliyor?
Bilkent’in tüm imkanları felsefe öğrencilerinin hizmetinde. Bilkent Bilgisayar Merkezince işletilen bilgisayar laboratuvarlarında hızlı internet bağlantılı ve en son teknolojiye sahip kişisel bilgisayarlar felsefe öğrencilerinin kullanımına açık. Bilgisayarlar, öğrenciler tarafından akademik araştırma yapmak, yazılı ödev/sözel sunum hazırlamak, program yazmak, e-posta, internet, v.b. amaçlarla serbestçe kullanılabilir.

Bilkent kütüphanesi felsefe öğrencileri için vazgeçilmez bir kaynak. Felsefeyle ilgili üniversitemiz kütüphanesinde bulunan kitapların sayısı 10,000’den fazla. Ayrıca, kütüphanemiz basılı ve/veya elektronik formatta 100’den fazla akademik felsefe dergisine abone.

Bilkent’te felsefe okuduktan sonra nasıl bir akademik kariyer bekleyebilirim?
Bilkent felsefe mezunları için en doğal kariyer seçeneklerinden biri tabii ki akademisyenlik. Bilkent felsefe bölümü, ilk mezunlarını verdiği 2007 senesinden bu yana mezunlarına Oxford, Columbia, Brown gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinde lisans üstü ve doktora çalışmalarına devam etmeleri için gerekli alt yapıyı başarıyla sağladı ve bundan sonra da hedefimiz çıtayı sürekli yükseltmek.

Mezunlarımızın akademik çalışmalarını sürdürdüğü üniversitelerin tam listesini şurada bulabilirsiniz: http://www.phil.bilkent.edu.tr/index.php/universite-adaylarina/mezunlar/

Akademik kariyer düşünmüyorum. Bilkent’te felsefe okuduktan sonra seçeneklerim nelerdir?
Akademik kariyer düşünmeyenler için de Bilkent felsefe bölümü eleştirel ve yaratıcı düşünme, mükemmel İngilizce, İngilizce dışında bir yabancı dil bilgisi, temel bilgisayar kullanma ve programlama bilgisi, dünya tarihine, günümüz toplumsal sorunlarına dair bilgi ve bireysel bakış açısı, önemli bilimsel teorilerle ve gelişmelerle aşinalık, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneği ve staj deneyiminden oluşan kapsamlı bir donanım sunuyor. Bu donanım neticesinde özel sektörde, örneğin Akbank, Anadolu Ajansı, Milliyet, Eczacıbaşı, Hyundai, Randstad, Ericsson Telecommunications gibi şirketlerde çalışmalarını sürdüren mezunlarımız var.

Bunlara ek olarak, felsefe mezunları son yıllarda çeşitlilik ve büyüklük bakımından etkileyici bir noktaya ulaşan kitap/dergi yayıncılığı sektöründe danışman, editör, eleştirmen ve çevirmen gibi görevlerde çalışabilirler. Benzer şekilde; felsefe programı mezunları tutarlı ve etik olması beklenen yazılı ve görsel medyada önemli yol gösterici roller oynayabilirler. Ayrıca, programdan mezun olanlar formasyon eğitimi alarak Türkiye’nin seçkin orta öğretim kurumlarında felsefe öğretmeni olarak istihdam edilebilirler.

Alacağımız burs hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilkent felsefe bölümü her yıl tamamı tam burslu olmak üzere 15 öğrenci kabul ediyor. Tam burstan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda azami 2 yıl, Lisans programında azami 6 yıl. Burslar öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam ediyor, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmiyor.

Yandal olanakları nelerdir?
Bilkent felsefe öğrencileri psikoloji, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, matematik gibi birçok alanda yan dal yapabilirler. Birinci yıl sonunda genel not ortalaması 3,0 veya daha yüksek olan öğrenciler yan dal programına başvurabilir. Yan dal müfredatını tamamlayan öğrencilere ana dal diplomasıyla birlikte yan dal sertifikası verilir.

Kampüste yaşam hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bilkent gerek akademik gerekse sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler anlamında öğrencilerine çok geniş olanaklar sunuyor.
Zengin kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarları öğrencilere bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkanı sağlarken, kampüsteki çeşitli kafeterya ve restoranlar, market ve büfeler de öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Donanımlı spor tesislerinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik/step stüdyosu, masa tenisi, basketbol/voleybol ve fitness/kondisyon salonları, badminton/squash kortları, açık ve kapalı tenis kortları ile halı/standart çim futbol sahaları yer almaktadır. Dolayısıyla kampus öğrencilerin pek çok spor aktivitesini gerçekleştirmesine imkan veriyor.

Ayrıca 24 saat açık sağlık merkezi, eczanesi ve postanesi öğrencilere hizmet vermekte. Bilkent Senfoni Orkestrası’nın klasik müzik konserleri, Odeon‘da gerçekleşen diğer müzik konserleri, çeşitli festivaller, sergiler, sinema gösterimleri, tiyatro etkinlikleri ve söyleşiler kültürel, sanatsal ve eğlenceli bir kampüs yaşamı yaratmakta.

Kampüste yaşam hakkında daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz:
http://w3.bilkent.edu.tr/www/kampuste-yasam/

Felsefe çok soyut değil mi? Felsefe günlük hayatta ne işimize yarar?
Bilgisayarların düşünebilmesi, hissedebilmesi mümkün mü? Eğer düşünebilen, hissedebilen bilgisayarlar üretebilirsek, bu bilgisayarlara karşı ahlaki sorumluluklarımız neler olur? Bu bilgisayarları yaptıkları şeylerden ahlaki olarak sorumlu tutmalı mıyız? Peki, bizim birbirimize karşı olan ahlaki sorumluluklarımızın temeli nedir? Ahlak tamamen kişilere ya da kültürlere dayalı göreceli bir kavram mı, yoksa insanların düşünce ve inançlarından bağımsız nesnel ahlaki sorumluluklarımız var mı? Ahlaken sorumlu varlıklar olmak için özgür iradeye sahip olmak mı gerekir? Yapay zekanın özgür irade sahibi olması mümkün mü? Bizim özgür irademiz var mı, yoksa beynimiz fizik kanunlarına zorunlu olarak uyduğundan ve bizim de fizik kanunlarını değiştirmemizin mümkün olmamasından dolayı özgür irade sadece bir yanılsama mı? Zihnimiz beynimizden öte bir şey mi, ruhumuz var mı, yoksa tamamen fiziksel varlıklar mıyız? Tanrının varlığına inanmak için akli sebepler var mı? Adalet nedir? İnsan haklarının temeli nedir? İnsan dışı hayvanların hakları nelerdir? Bu soruların içinde, prensipte, bilimsel metotla cevaplanabilecek olanlar var mı? Bilimin sınırları nelerdir? Bilimsel teorileri bilim dışı teorilerden ayıran nedir?

Bunlar ve bunlara benzer pek çok felsefi soru, cevaplanması zor sorular olmakla birlikte, insan hayatına ve varoluşuna, içinde yaşadığımız gerçekliğe dair belki de en derin ve en önemli sorular. Günlük hayatı yaşayan insanın varoluşunun ve içinde günlük hayatın yaşandığı gerçekliğin en temel özelliklerini irdeleyen felsefenin bir anlamda “günlük hayatta işe yaramak” gibi bir derdi olmasa da, bir diğer anlamda felsefe günlük hayatta belki de en çok işe yarayan disiplin olarak düşünülebilir. Bireysel, toplumsal, hatta fiziksel varoluşumuzun temellerini sorgulayan, kendimizi ve dünyamızı en derin şekilde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan felsefenin bazı insanlar tarafından olumsuz olarak “soyut” ve hayattan kopuk olarak nitelendirilmesi de ya hayata çok dar ve pragmatik bir bakış açısından ya da felsefenin ne olduğunu pek bilmemekten kaynaklanıyor.

Felsefe çok mu zor?
Hayat zor. Hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik hiçbir etkinlik de, bilim olsun, felsefe olsun, tabii ki çok kolay değil. Bununla birlikte, felsefe eğitiminin diğer insani ve pozitif bilimlerden kategorik olarak daha zor olduğu söylenemez.

Tabii ki üniversite düzeyindeki felsefe eğitimi lisede verilen felsefe derslerinden çok farklı. Temel fark, felsefe lisans eğitiminin sadece bilgi birikimini değil esas olarak düşünce üretmeyi, düşüncelerini aklen savunabilmeyi, felsefecilerin görüşlerini sorgulamayı ve kişisel bir bakış açısı geliştirebilmeyi gerektirmesi. Bu, özellikle lisede ne yazık ki ezbere ve tekrara alıştırılmış iseniz ilk başta size zor gelebilir. Fakat, felsefe yapmaya başladığınızda, varlığın, hayatın, toplumun en temel gerçekliğiyle fikirsel bir bağ kurmaya başladığınızda, artık felsefe yapmamak, sorgulamamak, fikir üretmemek size daha zor gelecek.