Sıkça Sorulan Sorular

 • Neden Bilkent Felsefe?

Güçlü akademik kadro.
Dinamik entelektüel ortam.
Ağırlıklı analitik ekol.
Geniş tabanlı müfredat.
İngilizce eğitim.
Bilkent’in akademik ve sosyal olanakları.
Mezunlar için akademik ve akademi dışı kariyer seçenekleri.

 • Bilkent felsefe bölümünün akademik kadrosu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilkent felsefe lisans programında öğrenciler, makaleleri ve kitapları ile güncel felsefeye önemli katkılarda bulunan, doktoralarını Oxford, Princeton, Stanford, Duke gibi dünyanın en önde gelen üniversitelerinde yapmış, nitelikli bir akademisyen kadrosu ile çalışma, onlardan dünya çapında felsefe yapmanın inceliklerini öğrenme fırsatına sahip. TÜBİTAK’ın verilerine göre, Bilkent felsefe bölümü, öğretim üyelerinin yaptığı akademik yayınlar ve bu yayınların aldığı atıf sayıları bakımından Türkiye’deki felsefe bölümleri arasında birinci sırada (rapor için tıklayınız).

Bölümlerin katkılarının hacim ve kalite açısından değerlendirildiği TÜBİTAK 2021 “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” raporuna göre Bilkent Felsefe hem hacim hem de kalite açısından açık ara önde.

Bölüm öğretim üyelerimizin makale ve kitaplarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Makaleler
Kitaplar

 • Müfredat hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilkent felsefe bölümü akademik kadrosu çalışmalarını ağırlıklı olarak analitik felsefe ekolünde sürdürüyor. Analitik felsefe, nesnel ahlakın varlığına, adaletin doğasına, bilginin imkanına ve sınırlarına, bilincin fiziksel olanla ilişkisine ve şu anda bilimsel metodla açıklanmaya müsait gözükmeyen benzeri konulara dair insanlığın şimdiye kadar sormayı başarabildiği en temel sorulara mümkün olan en açık ve sistemli şekilde cevap arama uğraşı olarak görülebilir. Analitik felsefe metodoloji itibariyle bilime yakındır ve sistematik akıl yürütme, anlatımda ve argümantasyonda açıklık ve bilimsel bulgularla tutarlılık üzerinde temellenir. Örneğin, şu anda büyük atılımların eşiğinde olan yapay zeka ve robotik çalışmalarının bilincin doğasına ve bilişsel bilimin yöntemlerine yönelik felsefi sorunları ağırlıklı olarak analitik felsefe ekolü içerisinde ele alınmakta.

Bilkent felsefe lisans programının müfredatı, felsefeye olan bu yaklaşıma uygun olarak, öğrencilere geniş tabanlı bir eğitim sağlamak üzere tasarlandı. Felsefenin temel alanlarına ve felsefe tarihine dair kapsamlı felsefe derslerinin ve lisans öğrencilerine de seçmeli olarak açık olan mastır düzeyindeki daha spesifik içerikli felsefe derslerinin yanısıra, öğrencilerimiz felsefe dışında bir takım alanlarda da — fizik, biyoloji, bilgisayar, matematik, istatistik, yabancı dil, edebiyat, tarih, sanat — dersler alıyor. Müfredatta felsefe dışı derslerin de bulunmasının üç nedeni var:

Program öğrenciye temel bilimler, tarih ve sanat gibi alanlarda önemli anlayışlar kazandırdığı için, öğrencinin bu alanlardaki felsefi problemleri içerik ve yöntem bilgisine dayanarak sorgulaması mümkün oluyor.

Akademik araştırmada, fikirlerin birbirini beslemesi esastır. Bu anlamda, felsefe öğrencisi bir yandan felsefe dışındaki dersleri kullanarak felsefi anlayışını ve dünya görüşünü geliştirip, diğer yandan felsefe bilgisine dayanarak diğer alanlardaki konulara daha verimli bir şekilde yaklaşabiliyor. Özellikle lisans üstü çalışmalar yapacak öğrenciler için bu büyük bir avantaj.

Felsefe lisans derecesinin alınması için geçen dört yıl boyunca alınacak bir takım dersler – ikinci yabancı dil, istatistik, bilgisayar, v.b. – işyerinde ve lisansüstü çalışmalarda gerekli özel ve teknik becerileri sağlıyor.

Yaz aylarında yapılacak 2 adet birer aylık staj da bu dersler arasında. Ayrıca, dördüncü sınıfta üç öğretim üyesinden oluşan bir tez komitesinin gözetiminde hazırlanacak bitirme teziyle öğrencinin bağımsız araştırma yeteneğini giderek geliştirme düşüncesi son aşamasına ulaşıyor.

Bilkent felsefe bölümü lisans müfredatı için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, öğrencilerimizin öğrenci değişim programıyla bir yarıyıl boyunca yurtdışındaki bir üniversitede ders alma olanakları da var. Genel not ortalaması 2,50 üzerinde olan ve programlarında en az üç, en çok altıncı yarıyıllarına devam eden öğrenciler değişim programlarına başvuru yapabiliyor. Erasmus programı ile Almanya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İspanya veya Polonya’daki üniversitelere başvurmak mümkün. Avrupa dışında, ABD, Çin, Avustralya, Gürcistan, Japonya, Kanada, Kore, Singapur, Tayvan ve Ürdün’deki üniversitelerle de ikili öğrenci değişim anlaşmalarımız bulunuyor.

 • Felsefe derslerinde notlandırma ve değerlendirme nasıl yapılıyor?

Felsefe eğitiminde öğrencilerin felsefi metinleri anlama, yorumlama, rasyonel olarak değerlendirme, yaratıcı ve analitik düşünme, kendini yazılı ve sözlü olarak açıklıkla ifade edebilme gibi yeteneklerini geliştirmek, onları gitgide daha etkin bir şekilde öğrenen ve orijinal düşünsel üretim yapabilen bireylere dönüşme yollarında desteklemek esastır. Öğrencilerin bu hedefler doğrultusunda ilerleme kaydedip etmediklerini belirlemede en uygun yöntemlerin başında makale yazımı gelir. Öğrencilerin felsefi makalenin standartlarını ve inceliklerini iyi öğrenmeleri ancak makale yazarak mümkün olur. Yazdıkları makalenin ilk taslağına (ya da ilk birkaç taslağa) hocaları tarafından verilen geribildirime dayanarak makalelerini geliştirerek son halini vermeleri, yani akademik makale üretiminde deneyim kazanmaları önemlidir. Bu yüzden de bölümümüzde temel değerlendirme metodu makale yazımıdır. Ezbere ya da kısa sürede fikir üretme yarışına dayanan sınavlar, felsefe derslerine uygun değildir. Makale yazımının yanı sıra sunumlar, grup çalışmaları ve derse katılım da hocaların kendi inisiyatifleri doğrultusunda öğrencileri değerlendirmek için kullandıkları yöntemler arasındadır.

 • Dersler İngilizce mi işleniyor?

Bilkent felsefe bölümünün en büyük avantajlarından biri derslerin yüzde yüz İngilizce işlenmesi. Bölümümüz, yıllardır başarıyla öğrencilerine dünyanın en seçkin üniversitelerinde mastır ve doktora yapabilecek yetkinlikte akıcı bir İngilizce kazandırıyor.

 • Dersler haricinde, Bilkent Felsefe’de nasıl bir entelektüel ve sosyal ortamla karşılaşacağım?

Bilkent felsefe bölümü entelektüel atmosfer, yani felsefi tartışma ve paylaşım açısından oldukça aktif bir bölüm. Bölümümüz, ulusal ve uluslararası pek çok konferans, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yaparak, her yıl alanında tanınmış yerli ve yabancı birçok felsefeciyi ağırlıyor. Böylece öğrenciler hem felsefe dünyasını ve en güncel kuramları takip etme, hem de kendi alanlarında çığır açmış felsefecileri yakından tanıma imkânı bulabiliyor.

Bunlar haricinde, Bilkent Felsefe Topluluğu, Özgür Diyalog Kulübü, Bilişsel Bilim Topluluğu ve benzeri öğrenci kulüpleri ve bölümümüzdeki etkinlik komiteleri gibi lisans öğrencilerinin aktif olabileceği birçok platform var. Öğrencilerimiz tarafından düzenlenen ve tartışmalı konuların masaya yatırıldığı Felsefe Atölyeleri özellikle ilgi çeken etkinliklerden. Ayrıca Felsefe Bölümü ve öğrenci kulüplerince senede bir düzenlenen Bilkent Uluslararası Lisans Felsefe Konferansı da bölüm öğrencilerine hem diğer üniversitelerden lisans öğrencileriyle entelektüel paylaşımda bulunma hem de gönüllü olan öğrenciler için akademik konferans organizasyonu hakkında deneyim kazanma olanağı sağlıyor.

Bilkent Lisans Felsefe Kongresi, 2019

Her yarıyıl lisans öğrencilerinin belirlediği konulara yönelik olarak düzenlenen okuma grupları gibi diğer akademik etkinliklerin yanında, bölümümüzde film gösterimleri ve kahve saatleri gibi sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Gerçekleştirilen etkinliklerin listesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu etkinliklerin haricince, öğrenciler Bilkent Felsefe Bölümü ve Bilkent Felsefe Topluluğu’nun birlikte çıkardığı, Türkiye’nin ilk akademik lisans felsefe dergisi olan Prokopton’da, hakemlerin akademik değerlendirmesine bağlı olarak, makalelerini yayınlatma fırsatına sahipler. Prokopton dergisinin yönetici yayın kurulu tamamen bölümümüz öğrencilerinden oluşuyor ve bölümümüz ya da Bilkent Felsefe Topluluğu tarafından düzenlenen çeşitli akademik etkinlik organizasyonlarında tecrübe kazanmış olan öğrenciler dergide yönetici pozisyonu için başvurabiliyorlar.

Prokopton dergisine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Felsefe öğrencileri Bilkent üniversitesinin ne gibi imkanlarından faydalanabiliyor?

Bilkent’in tüm imkanları felsefe öğrencilerinin hizmetinde. Bilkent Bilgisayar Merkezince işletilen bilgisayar laboratuvarlarında hızlı internet bağlantılı ve en son teknolojiye sahip kişisel bilgisayarlar felsefe öğrencilerinin kullanımına açık. Bilgisayarlar, öğrenciler tarafından akademik araştırma yapmak, yazılı ödev/sözel sunum hazırlamak, program yazmak, e-posta, internet, v.b. amaçlarla serbestçe kullanılabilir.

Bilkent kütüphanesi felsefe öğrencileri için vazgeçilmez bir kaynak. Felsefeyle ilgili üniversitemiz kütüphanesinde bulunan kitapların sayısı 10,000’den fazla. Ayrıca, kütüphanemiz basılı ve/veya elektronik formatta 100’den fazla akademik felsefe dergisine abone.

 • Bilkent’te felsefe okuduktan sonra nasıl bir akademik kariyer bekleyebilirim?

Bilkent felsefe mezunları için en doğal kariyer seçeneklerinden biri tabii ki akademisyenlik. Bilkent felsefe bölümü, ilk mezunlarını verdiği 2007 senesinden bu yana mezunlarına Oxford, Columbia, Brown gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmeleri için gerekli alt yapıyı başarıyla sağladı. Mezuniyeti yaklaşan öğrencilerimiz için düzenlediğimiz, saygın yüksek lisans ve doktora programlarına ve fullbright bursuna başvurulara dair atölye çalışmaları da öğrencilerimize başvuru süreçlerinde yardımcı oluyor. Bundan sonra da hedefimiz çıtayı sürekli yükseltmek.

Mezunlarımızın akademik çalışmalarını sürdürdüğü üniversitelerin tam listesini görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bilkent Felsefe öğrencileri değişim programı kapsamıyla Avustralya’da
 • Akademik kariyer düşünmüyorum. Bilkent’te felsefe okuduktan sonra seçeneklerim nelerdir?

Akademik kariyer düşünmeyenler için de Bilkent felsefe bölümü eleştirel ve yaratıcı düşünme, mükemmel İngilizce, İngilizce dışında bir yabancı dil bilgisi, temel bilgisayar kullanma ve programlama bilgisi, dünya tarihine, günümüz toplumsal sorunlarına dair bilgi ve bireysel bakış açısı, önemli bilimsel kuramlara ve gelişmelere aşinalık, kendini sözlü ve yazılı olarak düzgün ve etkili bir şekilde ifade edebilme yeteneği ve staj deneyiminden oluşan kapsamlı bir donanım sunuyor. Bu donanım neticesinde özel sektörde, örneğin Akbank, Anadolu Ajansı, Milliyet, Eczacıbaşı, Hyundai, Randstad, Ericsson Telecommunications gibi şirketlerde çalışmalarını sürdüren mezunlarımız var. BM Uluslararası Göç Örgütü, Avaz, Goal gibi insani yardım odaklı sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarını sürdürmekte olan mezunlarımız da bulunmaktadır.

Bunlara ek olarak, felsefe mezunları son yıllarda çeşitlilik ve büyüklük bakımından etkileyici bir noktaya ulaşan kitap/dergi yayıncılığı sektöründe danışman, editör, eleştirmen ve çevirmen gibi görevlerde çalışabilirler. Benzer şekilde; felsefe programı mezunları tutarlı ve etik olması beklenen yazılı ve görsel medyada önemli yol gösterici roller oynayabilirler. Ayrıca, programdan mezun olanlar formasyon eğitimi alarak Türkiye’nin seçkin orta öğretim kurumlarında felsefe öğretmeni olarak istihdam edilebilirler.

 • Alacağımız burs hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilkent felsefe bölümü her yıl tamamı tam burslu olmak üzere 15 öğrenci kabul ediyor. Tam burstan yararlanma süresi İngilizce Hazırlık Programı’nda en fazla 2 yıl, Lisans programında en fazla 6 yıl. Burslar öğrencilerin her yarıyılda normal ders yüklerini almaları ve derslerine düzenli devam etmeleri koşuluyla, azami burs süresi boyunca kesintisiz devam ediyor, düşük not ortalaması veya ders tekrarı gibi konulardan etkilenmiyor.

Bölümümüze yerleştirilen öğrencilerden, 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, EA puan türünde 10.000 veya daha iyi olanların bursu üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı bursa yükseltiliyor. Kapsamlı bursun içeriğinde Tam bursa ek olarak, yılda 8 ay boyunca aylık katkı bursu ve Bilkent Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklama olanağı var. Bilkent bursları hakkında daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Bilkent bursunun haricinde, TÜBİTAK, Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında, içlerinde felsefenin de bulunduğu sosyal ve beşeri bilim alanlarında okuyacak öğrencilerden YKS TYT puan türünde ilk 25 binde yer alanlara sıralamalarına göre aylık burs vermekte.

 • Yandal ve Çift Anadal olanakları nelerdir?

Bilkent felsefe öğrencileri psikoloji, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, matematik gibi birçok alanda yandal yapabilirler. Birinci yıl sonunda genel not ortalaması 3,0 veya daha yüksek olan öğrenciler yandal programına başvurabilir. Yandal müfredatını tamamlayan öğrencilere anadal diplomasıyla birlikte yandal sertifikası verilir.

Bölümümüzde çift anadal olanağı yoktur.

 • Kampüste yaşam hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilkent gerek akademik gerekse sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler anlamında öğrencilerine çok geniş olanaklar sunuyor. Zengin kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarları öğrencilere bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkanı sağlarken, kampüsteki çeşitli kafeterya ve restoranlar, market ve büfeler de öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Donanımlı spor tesislerinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik/step stüdyosu, masa tenisi, basketbol/voleybol ve fitness/kondisyon salonları, badminton/squash kortları, açık ve kapalı tenis kortları ile halı/standart çim futbol sahaları yer almaktadır. Dolayısıyla kampus öğrencilerin pek çok spor aktivitesini gerçekleştirmesine imkan veriyor.

Ayrıca 24 saat açık sağlık merkezi, eczanesi ve postanesi öğrencilere hizmet vermekte. Bilkent Senfoni Orkestrası’nın klasik müzik konserleri, Odeon‘da gerçekleşen diğer müzik konserleri, çeşitli festivaller, sergiler, sinema gösterimleri, tiyatro etkinlikleri ve söyleşiler kültürel, sanatsal ve eğlenceli bir kampüs yaşamı yaratmakta.

Kampüste yaşam hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

 • Felsefe çok soyut değil mi? Felsefe günlük hayatta ne işimize yarar?

Bilgisayarların düşünebilmesi, hissedebilmesi mümkün mü? Eğer düşünebilen, hissedebilen bilgisayarlar üretebilirsek, bu bilgisayarlara karşı ahlaki sorumluluklarımız neler olur? Bu bilgisayarları yaptıkları şeylerden ahlaki olarak sorumlu tutmalı mıyız? Peki, bizim birbirimize karşı olan ahlaki sorumluluklarımızın temeli nedir? Ahlak tamamen kişilere ya da kültürlere dayalı göreceli bir kavram mı, yoksa insanların düşünce ve inançlarından bağımsız nesnel ahlaki sorumluluklarımız var mı? Ahlaken sorumlu varlıklar olmak için özgür iradeye sahip olmak mı gerekir? Özgür irademiz var mı, yoksa beynimiz fizik kanunlarına zorunlu olarak uyduğundan ve bizim de fizik kanunlarını değiştirmemizin mümkün olmamasından dolayı özgür irade sadece bir yanılsama mı? Zihnimiz beynimizden öte bir şey mi, ruhumuz var mı, yoksa tamamen fiziksel varlıklar mıyız? Tanrının varlığına inanmak için akli sebepler var mı? Adalet nedir? İnsan haklarının temeli nedir? İnsan dışı hayvanların hakları nelerdir? Bu soruların içinde, prensipte, bilimsel yöntemle cevaplanabilecek olanlar var mı? Bilimin sınırları nelerdir? Bilimsel teorileri bilim dışı teorilerden ayıran nedir?

Bunlar ve bunlara benzer pek çok felsefi soru, cevaplanması zor sorular olmakla birlikte, insan hayatına ve varoluşuna, içinde yaşadığımız gerçekliğe dair belki de en derin ve en önemli sorular. Günlük hayatı yaşayan insanın varoluşunun ve içinde günlük hayatın yaşandığı gerçekliğin en temel özelliklerini irdeleyen felsefenin bir anlamda “günlük hayatta işe yaramak” gibi bir derdi olmasa da, bir diğer anlamda felsefe günlük hayatta belki de en çok işe yarayan disiplin olarak düşünülebilir. Bireysel, toplumsal, hatta fiziksel varoluşumuzun temellerini sorgulayan, kendimizi ve dünyamızı en derin şekilde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan felsefenin bazen popüler kültürde olumsuz olarak “soyut” ve hayattan kopuk olarak nitelendirilebilmesi de ya hayata çok dar ve pragmatik bir perspektifle yaklaşmaktan ya da felsefenin ne olduğunu pek bilmemekten kaynaklanıyor.

“Felsefe Nedir? Felsefe Gerekli midir? Felsefe Nasıl Çalışır ve Alt Dalları Nelerdir?” sorularına dair, lisans öğrencilerimizden Berat Mutluhan Seferoğlu’nun kaleme aldığı bir yazı için buraya tıklayabilirsiniz. “Felsefe İlerler Mi?” sorusuna dair kısa bir video için buraya tıklayabilirsiniz.

 • Felsefe çok mu zor?

Hayat zor. Hayatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik hiçbir etkinlik de, bilim olsun, felsefe olsun, tabii ki çok kolay değil. Bununla birlikte, felsefe eğitiminin diğer insani ve pozitif bilimlerden kategorik olarak daha zor olduğu söylenemez.

Tabii ki üniversite düzeyindeki felsefe eğitimi lisede verilen felsefe derslerinden çok farklı. Temel fark, felsefe lisans eğitiminin sadece bilgi birikimini değil esas olarak düşünce üretmeyi, düşüncelerini aklen savunabilmeyi, felsefecilerin görüşlerini anlayıp sorgulamayı ve kişisel bir bakış açısı geliştirebilmeyi gerektirmesi. Bu, özellikle lisede ne yazık ki ezbere ve tekrara alıştırılmış iseniz ilk başta size zor gelebilir. Fakat, felsefe yapmaya başladığınızda, varlığın, hayatın, toplumun en temel gerçekliğiyle fikirsel bir bağ kurmaya başladığınızda, artık felsefe yapmamak, sorgulamamak, fikir üretmemek size daha zor gelecek.