Tarihçe

Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kökleri 1999’da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde verilmeye başlanan “büyük kitaplar” temalı iki derse dayanır. Bu derslerin verildiği ilk yıllarda dersleri veren öğretim elemanlarının çoğu, daha sonra 2003’te açılan Felsefe bölümüne de katıldı. Felsefe bölümü, sosyal ve politik felsefedeki kilit problemlere bir giriş niteliğindeki bu dersleri Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Hukuk öğrencilerine sunmaya devam ediyor. Bu derslerde, öğrencilerden alanın tarihindeki klasik metinleri etraflıca incelemesi bekleniyor.

İlk yıllarında üniversite, birçok tanınmış felsefeciyi – Berent Enç, Donald Davidson, İlham Dilman, Ruth Barcan Marcus, Brian McGuinees ve Bernard Williams – ağırlama şansına sahip oldu. Onların rehberliği, Bilkent Felsefe’nin şekillenmesinde ve yaklaşımının belirlenmesinde önemli bir rol oynadı. O zamandan beri, bölümümüz Timothy Williamson, Christopher Gauker, G. A. Cohen, Jo Wolff, Sarah Broadie, Keith Lehrer, Julia Driver, Tim Crane, Kimberlee Brownlee, Frederick Schauer, Paul Guyer ve David Chalmers gibi tüm dünyadan alanına öncülük eden birçok felsefeciyi ziyaretçi konuşmacı olarak ağırlamaya devam ediyor.

Bölümün araştırma profili, 2003 yılında başladığı ilk günden beri gelişmeye devam ediyor. Geçmişten günümüze bölüm kadrosu, Ethics, Mind, Noûs, Philosophical Quarterly ve Philosophical Studies de dahil olmak üzere alanlarında öncü birçok felsefe dergisinde yayın yapmaktadır. Bölüm kadrosu, bölümün disiplinlerarası yaklaşımını temel alarak Behavioral and Brain Sciences ve World Politics gibi dergilerde de yayın yapmıştır. Aynı zamanda, bölümün üyeleri Oxford University Press, Cambridge University Press ve Routledge gibi uluslararası yayınevleriyle birlikte çalışarak birçok kitap yayımladı. 2016 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilkent Felsefe Bölümü’nü yapılan araştırmalar ve alınan atıflar bakımından Türkiye’deki en üst düzey felsefe bölümü olarak belirledi.

Genel olarak bakıldığında, bölümün felsefi yönelimi analitiktir. Bölüm kadrosu, hem çağdaş analitik felsefenin bütün ana alanları hem de felsefe tarihi üzerine çalışıp yayın yapmaktadır.

2016 yılında Bilkent Felsefe Bölümü, ilk mezunlarını vermesinin 10. yıldönümünü kutladı. Bu süre zarfında, 11 öğrencimiz Oxford University, London Film School, Indiana University, University of Illinois at Chicago, Washington University in St Louis, University of Kansas, Simon Fraser University, Columbia University ve Brown University gibi yerlerde çeşitli lisans üstü programlarına kabul edildi.

2016 Güz döneminde Bilkent Felsefe Bölümü, yeni oluşturulan yüksek lisans programına ilk öğrencilerini alarak lisans üstü düzeyde de eğitime başladı. Yeni program, Türkiye’de felsefenin uluslararası itibarını yükselterek fark yaratacak genç akademisyenler yetiştirmeyi amaçlıyor.