Student Activity, Philosophy Talk

Stoacılık: İyi Yaşamın Felsefesi

Tufan Kıymaz

27 Şubat 2020, Perşembe

12:40 – 13:30

C-Blok Amfi

Stoacılık, bir antik felsefe akımı. Erdemi, iyi insan olmayı hayatın amacı olarak gören, insanın düşüncelerinin duyguları üzerindeki rolüne odaklanarak ahlaki ve duygusal olgunluğu arttırmayı merkeze alan bir yaşam felsefesi. Günümüzde en yaygın psikolojik terapi yaklaşımı olan Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin geliştirilmesinde rol oynamış olan bu felsefe son yıllarda “Modern Stoacılık” adıyla tekrar yükselişe geçti. Bu konuşmada, Stoacı ahlak felsefesinin temel iddiaları ortaya konarak savunulacak.

The talk will be in Turkish.

 
 

More Future Events

 
 

Share this Post