Bilkent Üniversitesi 1. Lykeion Lise Felsefe Konferansı

(Bilkent University Lykeion High School Philosophy Conference will be held in Turkish)

Konferans Platformu: Zoom

Konferans Tarihi: 30 Ocak 2022

Konuşmacılar İçin Son Başvuru Tarihi: 18 Kasım 2021

(Dinleyici olarak katılmak isteyenler için kayıtlar daha sonra açılacaktır)

Ağırlıklı olarak lise öğrencilerinden oluşan Lykeion Felsefe ekibi olarak, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü ortaklığıyla, Türkiye’nin ilk lise felsefe konferansını düzenlemekten mutluluk duyuyoruz.

Bu konferansı, “felsefe öğrenmenin en iyi yolu felsefe yapmaktır” anlayışıyla, felsefeyle ilgilenen ya da merak duyan lise öğrencilerinin fikirlerini özgür, akılcı, akademik bir ortamda paylaşmasını sağlamak, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmek, felsefi görüş oluşturmalarına yardımcı olmak, ayrıca felsefi konularda entelektüel tatmin ve merak oluşturmak amacıyla düzenliyoruz.

Hazırlık sınıfından 12. sınıfa kadar, her okuldan tüm lise öğrencileri bu konferansta konuşmacı olarak yer almak için başvurabilir.

Konferansta, her konuşmacının PowerPoint sunumu ya da benzer görsellerle desteklenen 10-15 dakikalık sunumunun ardından soru-cevap ve tartışma kısmı olacaktır.

Bir sunumu birden fazla öğrencinin ortaklaşa yapması da mümkündür. Eğer sunumu birden fazla kişi olarak yapmayı tercih ediyorsanız başvurunuz sırasında bunu belirtmeniz gerekmektedir.

Başvuru süreci:

Sunum yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen sorulardan birini seçerek cevaplamaları ve cevaplarını destekleyici argümanlarını ortaya koyarak açıklamaları gerekmektedir.

  • Bilgisayarlar düşünebilir mi?
  • Matrix’te (ya da bir rüyada) yaşamadığımızdan emin olabilir miyiz?
  • Amaçlar her zaman araçları mübah kılar mı?
  • Ruh var mıdır, yoksa zihnimiz beynimizden mi ibarettir?
  • Bir eylemi ahlaken doğru ya da yanlış yapan nedir? (Niyet? Eylemin sonuçları? Toplumun normları? vs.)
  • Hayatta mutluluktan daha önemli bir şey var mıdır?
  • Sokrates “Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez” derken haklı mıydı?
  • Her inancımız delile mi dayanmalıdır?
  • İnsan, doğası gereği bencil midir?
  • Et yemek ahlaken yanlış mıdır?

Yapmak istediğiniz sunumun özetini 300-500 kelimelik bir metin veya maksimum beş dakikalık bir video olarak 18 Kasım 2021 Perşembe günü 23:59’a kadar lykeion@bilkent.edu.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Konferansta sunum yapmaya hak kazanan öğrenciler 25 Kasım 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Sunum ve Yayın Süreci:

Konferansta sunumlar Zoom programı kullanılarak online olarak yapılacaktır. Konferans sonrasında düzenleme kurulu tarafından seçilen bazı sunumlar, konuşmacının izni dahilinde ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra “Lykeion Felsefe” YouTube kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca, bazı sunumların düzeltilmiş metni, konuşmacıların isteği doğrultusunda, Bilkent Üniversitesi Lisans Felsefe Dergisi Prokopton’da (prokopton.bilkent.edu.tr) yayınlanacaktır. Yayına dair son karar Prokopton yazı işleri kuruluna aittir.

Koferans programı, dinleyici olarak katılmak isteyenler için kayıt bilgileri ve konferansa dair diğer gelişmeler bu web sayfasında, Bilkent Felsefe Twitter hesabında (twitter.com/BilkentPhil) ve Lykeion.felsefe Instagram sayfasında (instagram.com/lykeion.felsefe) duyurulacaktır.

Konferans ve başvuru sürecine dair sorularınız için: lykeion@bilkent.edu.tr

Lykeion Konferans Düzenleme Kurulu:

Kurul Danışmanı:

Dr. Tufan Kıymaz (Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)

Kurul Üyeleri:

Tuana Çercive (Ankara Atatürk Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi)

Berfin Doğan (Ankara Atatürk Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi)

Deniz Duru Eratak (Ankara Atatürk Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi)

Ahmet Serbay Erden (Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi)

Yasin Şahin (Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Hazırlık Sınıfı Öğrencisi)

Damla İlayda Yiğitbaş (Ankara Atatürk Lisesi, 11. Sınıf Öğrencisi)

 

 

 

 
 

More Posts in Student Conferences

 
 

Share this Post